Innovatie web search

Achtergrond 7 ideas / Marc Heleven
Gedurende een twaalftal jaren zoekt Marc Heleven als innovatie websearcher in opdracht van organisaties, bedrijven en overheden naar nieuwe ideeën, kansrichtingen, verdienmodellen, innovaties en trends. Hij gebruikt het internet als gigantische zoekachtergrond voor nieuwe product- of diensteninnovaties. In 2001 als nieuwe tool gelanceerd en ondertussen al meer dan 360 meerdaagse innovatieve websearches achter de rug in zeer diverse sectoren.

Werkwijze
Op basis van probleemstelling / brainstormvraag zoekt 7 ideas professioneel naar oplossingen en ideeën die nieuw zijn voor deelnemers brainstorm of opdrachtgever.
7 ideas scant internationaal het web naar best en next practices en zoekt vooral buiten de sector / branche naar relevante ideeën (cross industry) voor de aanpak .
De search gebeurt in minstens 3 talen en verkent het deep web (het moeilijk bereikbare web).

Resultaat
Inspirerende PowerPoint met 80 tot 140 ideeën/innovaties/toekomsten en korte toelichting geïllustreerd met visuals, screenshot en link voor verder informatie. Deze ideeën worden vervolgens in 21 originele invalshoeken / strategieën gegroepeerd.
Presentatie kan ingezet worden bij brainstorms en is daarnaast ook bruikbaar als naslag- of inspiratiedocument voor andere betrokkenen.

Referenties
Univé (NL), Innovatiecentrum Limburg (B), Philips (NL), Rijkswaterstaat (NL), Creax (B), VVSG (B), COCD (B) Gemeente Oss (NL), Innovatienetwerk van Ministerie van Landbouw, Natuur en Voeding (NL), Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieu (NL), High-Tech Gruenderfonds (D), Het Buitenhuis (NL), Instituut voor Maatschappelijke Innovatie (NL), AB InBev (B), Siemens (D), Prorail (NL), ANWB (NL), , Syntens (NL), Yellow Ideas (Sp), Sanoma (NL), Ideaconsult (B), Telecom Management Association (NL), Consumentenbond (NL), VOKA (B), Belastingdienst (NL), GGD (NL), Schiphol (NL), Politie Rotterdam (NL), GDF Suez (EU), Brabantwater (NL), TenneT (NL), Nederlandse Aardolie Maatschappij (NL), Daikin (EU) …

Publieke smaakmakers vind je op:
http://www.slideshare.net/marcnewshoestoday/slideshows 
bvb.
http://www.slideshare.net/marcnewshoestoday/37-ways-for-new-product-ideas 

Marc Heleven
Kerklaan 6
3590 Diepenbeek (B)
32(0)11/332176
32(0)476/56.40.72

www.7ideas.be
skype: helevenmarc
http://twitter.com/7ideas